Sikkerhed i svømmehallen

Drukneulykker, opsyn og sikkerhed

Sikkerhed er vigtigt. Det er sjovt, men altid farligt at lege ved vandet. Om det er udendørs, ved hav, sø, eller indendørs i en svømmehal. Hvert år drukner børn og voksne i vand. Du kan selv gøre noget for at det ikke sker.

Send aldrig dine børn, eller andre, der ikke er stabile svømmere, alene i svømmehallen. Lad aldrig dine børn være uden dit opsyn, et øjebliks uopmærksomhed er nok til at det kan gå galt.

I Brønderslev Svømmehal er der altid en livredder tilstede i  Svømmehallen, når der er offentlig badning.

Svømmehallens personale gør alt, hvad der er muligt, for at undgå at der sker drukneulykker. Men husk, faren er altid til stede.

Benyttelse af svømmehallen er på eget ansvar

At bade på eget ansvar i en svømmehal betyder, at du selv har ansvaret for din egen sikkerhed. Det ansvar kan du ikke lægge over på andre, hverken livredderne eller større søskende. Derfor skal børn under 9 år være ifølge med voksne (over 16 år).

Skoler, skolefritidsordninger, børnehaver og andre grupper med børn kræver stor overvågenhed fra lærernes og ledernes side. At tro at livredderne ser alle situationer kan få skæbnesvangre følger. Vær derfor ekstra opmærksom når du har ansvar for børn. Vi anbefaler højst 10 børn pr. voksen, men jo færre jo bedre.

I Brønderslev Svømmehal sker det årligt, at livredderne med forudseenhed og dygtighed henter badende, især børn, der er i en druknesituation.

Livredderens tilstedeværelse

Livredderne er uddannede og trænede i at forudse farlige situationer, og vil gribe ind, når de ser optræk til noget farligt.

 • Livredderen minimerer risikoen for, at en drukneulykke får en tragisk udgang.
 • Livredderen kan yde en kvalificeret indsats, når ulykken er ude.
 • Livredderen er trænet i at bruge svømmehallens sikkerhedsudstyr.
 • Livredderen kan ikke garantere alle badegæsternes sikkerhed.
 • Livredderen er ingen garanti for, at der ikke kan ske drukneulykker.

Svømmehallens livreddere skal hvert år bestå bassinlivredderprøve.
Her fremvises praktiske samt teoretiske færdigheder for en autoriseret dommer udpeget af svømmehallens inspektør.

Derudover undervises livredderne i brugen af hjertestarter, trinvis førstehjælp til bevidstløs, samt almen førstehjælp en gang årligt.

Hvordan opdages den druknede?

Erfaringerne viser, at det oftest er en af de badende som først får øje på den forulykkede, og som tilkalder livredderen.
Livredderen yder derefter den nødvendige kvalificerede indsats.

Faremomenter

Svømmehallens livreddere har opmærksomheden samlet om gæsterne, der er i hallen. Ikke kun dem der er i vandet, men også dem som bevæger sig rundt på bassinkanten, de kan nemlig også komme til skade, eller gøre skade på andre. F.eks. ved at springe i vandet fra siderne, og ramme ned i en svømmende.

Tidligere drukneulykker har vist, at en drukneulykke oftest opstår: 

 • Når badende konkurrerer i at holde sig under vandet i længst tid.
 • Hvis man med tvang holder hinanden ned under vandet.
 • Når en ikke habil svømmer bliver svømmet ned eller ind i.
 • Når en ikke habil svømmer ikke holdes under opsyn af pårørende.
 • Når en badende f.eks. får et ildebefindende.

Epilepsi

Folk med epilepsi, er en meget udsat gruppe når de bader, og har man epilepsi, skal man aldrig bade alene, men altid lave en aftale med en god ven, om at holde øje med sig. Et epileptisk anfald udløst i vand kan være fatalt og kræver hurtigt hjælp.

Ulykkesforebyggende foranstaltninger

I svømmehallen er det IKKE tilladt at: 

 • Springe på hovedet på lavt vand.
 • At børn med bælte eller luffer opholder sig i 50 meter bassinet uden opsyn af en voksen.
 • At holde vejret under vand i unødigt lang tid – og aldrig når du er alene.
 • At dykke og skubbe andre i bassinerne.
 • Springe ud fra bassinsiderne.
 • Løbe og slås på land.
 • Boldspil på land.
 • Være mere end én på vippen ad gangen.
 • At springe ud til siderne fra vipperne.
 • Opholde sig unødigt under vipperne.
 • Anvende legeredskaber under vipperne.

Foruden disse regler skal bassinvagtens anvisninger til enhver tid efterleves.

Sikkerhedsudstyr

Brønderslev Svømmehal har gennem årene investeret meget i teknisk sikkerhedsudstyr. Iltkufferten indeholder masker og sug samt diverse førstehjælpsmidler.

Vi har en hjertestarter, som bruges ved bl.a. hjertestop. Spinboard er en båre som bruges ved bl.a. vippeulykker og varmetæpper bruges hvor der er fare for at den forulykkede går i chok.

Vil du vide mere om svømmehallens sikkerhedssystem, eller livreddernes færdigheder så kontakt os her. Vi viser gerne det hele frem og svarer på eventuelle spørgsmål.

   svommehal@gmail.dk
    +45 98 82 03 91
        CVR: 17521977

        Fonden Brønderslev Hallerne
    Frilandsvej 10,
        9700 Brønderslev

              

Kontrolrapport
God fondledelse
Handelsbetingelser